Groep 7/8 wil de Engelse boot niet missen

Nieuwsgierig, enthousiast, gedreven, dat zijn eigenschappen die een leerling moet hebben voor TTO, tweetalig onderwijs op havo- of vwo-niveau. Tijdens twee informatieavonden ontvangt het Cambreur College leerlingen en ouders die nu wel eens echt willen weten, hoe tweetalig onderwijs er in de praktijk uit ziet.
Dat tweetalig onderwijs echt iets anders is dan versterkt Engels of Cambridge Engels, dat werd wel duidelijk.
Tijdens kennismakingslesjes voor de leerlingen van groep 8 kunnen zij nog beter inschatten of deze vorm van onderwijs iets voor hen is.