Nieuws

Aanmelden op het Cambreur

By februari 4, 2021februari 15th, 2021No Comments

Aanmelden op het Cambreur

Heb je je keus bepaald? Weet je het zeker? Wordt het het Cambreur? Top!

Dan moet je nu de hulp inschakelen van je vader of moeder en van je juf of meester. Want samen moeten jullie zorgen voor een hele stapel documenten. Of in ieder geval voor een aanmeldingsformulier dat helemaal ingevuld is en een bericht van je basisschool, zodat wij jouw documenten kunnen downloaden.

Op maandag 1 maart, dinsdag 2 maart, woensdag 3 maart en donderdag 4 maart 2021 zijn de aanmelddagen. We zijn van 16.00 tot 20.00 uur op het mavogebouw aan de Bolkensteeg om je te ontvangen. We zullen dit op basis van inschrijvingen gaan regelen. Via deze link kan jij je met één ouder/verzorger inschrijven voor de aanmelding op een van bovengenoemde dagen.

Denk er bij de aanmeldingen aan dat je het volgende meeneemt:

  • recente pasfoto 
  • een kopie paspoort óf een kopie ID-bewijs van de leerling (deze wordt tijdens de aanmelding onbruikbaar gemaakt)
  • eventueel  uitslag drempelonderzoek
  • het onderwijskundig rapport (ingevuld door de basisschool) met resultaten leerlingvolgsysteem 
  • eventueel verslag psychologisch rapport 
  • eventueel rapport deskundige m.b.t. dyslexie of dyscalculie, autisme, ppd-nos, adhd e.d. 

Tot binnenkort.

AGENDA

08.00 bekendmaking normering vmbo bb/kb

Read More

ZOMERVAKANTIE

Eind datum: 05 sep
Read More

Contact